כתבות מן העיתונות

הפועלים הפר הסכם מכר-מנע העברת זכויות במשך 3 שנים.

38.03.16 Psakdin
…. למאמר

האם החלה מהפכת שיווק הקרקעות החקלאיות?

09.09.16 כלכליסט
…. למאמר

שכירות קשה- בעל דירה יפוצה על עוגמת הנפש

22.6.16 Ynet
…. למאמר

לא הצליחה להתחמק.
בעל הבית יפדה את שיק הביטחון של השוכרת.

16.06.16  Psakdin
…. למאמר

כתוב בטאבו: רישום פרצלציה כבסיס לרשום הבעלות בקרקע.

22.12.16 גלובס
…. למאמר

העניק לדודו חצי בית במתנה אך התחרט לפני מותו. של מי הזכויות?

6.05.16  Psakdin
…. למאמר